Skoč na: obsah | navigáciu
Quality Management

Manažérstvo kvality

Poskytujeme služby riadené a monitorované v zmysle implementovaného a certifikovaného systému riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001:2000, ktorý považujeme za záruku spoľahlivého partnera v zasielateľstve a za istotu neustáleho zlepšovania kvality v prospech našich partnerov.

Platný certifikát systému manažérstva kvality, ktorý bol vystavený pod dohľadom TÜV CERT certifikačnou spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Certifikát