Skoč na: obsah | navigáciu
Integrovaná logistika – zásobovanie výroby Just in Time

Integrovaná logistika – zásobovanie výroby Just in Time

Príchodom Samsung Electronics Slovakia do našej lokality sme dostali šancu etablovať sa v priemyselnej logistike, a to zásobovaním prvotných materiálov do výroby v režime Just in Time.

Zásobujeme výrobu najmä obalovými produktmi, ale náš sortiment obsahuje okrem krabíc z vlnitých lepeniek aj papierové rohy na ochranu paliet hotových výrobkov, jednorázové drevené palety a certifikované palety EUR, kovové konštrukčné prvky (výlisky) a plastové kryty LCD televízorov. Zásobovanie prebieha doručením kusových poloproduktov na konkrétnu výrobnú linku v stanovenom čase (hod + min) v 30 minútových doručovacích intervaloch.

Príjem objednávok je zabezpečený formou EDI spojenia, denne obstarávame 500 expedícií. Náš technický arzenál zahŕňa 8 vysozdvižných vozíkov a 10 linkových vozidiel „shuttles“ na zásobovanie výroby v 16 hodinovej prevádzke 5 dní v týždni.