Poistenie tovaru

počas prepravy

LOGISTIKA

NaŠe služby

Poistenie tovaru počas prepravy

Naša spoločnosť Vám poskytuje špeciálne kombinované poistenie zodpovednosti zasielateľa a dopravcu vo výške mimoriadnych 300 000 EUR za každú poistnú udalosť. Musíme ale pripomenúť, že v dnešnej dobe žiaľ väčšina firiem sa uspokojí s faktom, že dopravca má uzavretú poistku CMR.

Málokto si uvedomuje, že takéto poistenie dopravcu nemusí pokryť 100 % hodnoty tovaru, nakoľko zodpovednosť dopravcu a jeho povinnosť nahradiť škodu je v zmysle medzinárodného Dohovoru CMR obmedzená nasledovne: „Pri škode, ktorá nastala na zásielke počas prepravy dopravným prostriedkom alebo pri manipulácií súvisiacej s prepravou /napr.: pri nakládke, prekládke, vykládke/, výška škody sa obmedzuje na 8,33 XDR za 1 kg brutto hmotnosti poškodeného, zničeného, alebo strateného tovaru, najviac však 20 000,- XDR za jeden škodový prípad.“

Výška 1 XDR je zverejnená na kurzovom lístku IMF, a pohybuje sa medzi 0.85 – 0.86 EUR. To znamená, že dopravca Vám zaplatí len 8,33 x 0,86 = 7,16 EUR za 1 kg brutto hmotnosti Vášho tovaru (vrátane balenia). Nehovoriac o tom, že sú okolnosti, ktoré dopravcu zbavia zodpovednosti. Z tohto titulu naša firma Vám ponúka poistenie tovaru, ktoré kryje skutočnú hodnotu Vášho tovaru, ceny prepravy a čiastočne aj ušlý zisk, veď pri poškodení tovaru musíte poškodené množstvo ešte raz poslať odberateľovi, alebo prídete o zisk z nedoručených kusov.

Ponúkame Vám prijateľné sadzby, ktoré sú vypočítané z hodnoty tovaru (po prípade z hodnoty tovaru + prepravného + ušlého zisku) v nasledovných tarifách:

 

v rámci Európy 1,2 ‰
ostatné časti sveta 1,8 ‰
bývalé štáty ZSSR 3,5 ‰
hnuteľné veci pri sťahovaní sa v rámci sveta 4,0 ‰
chladené zásielky v rámci Európy 2,5 ‰
chladené zásielky v ostatných častiach sveta 3,0 ‰
chladené zásielky v bývalých štátoch ZSSR 5,0 ‰

 

Minimálna sadzba poistenia je 25 EUR/zásielka. Poistenie sa nevzťahuje na spotrebnú elektroniku. V prípade záujmu na tieto výrobky Vám vieme poskytnúť individuálnu ponuku.

Promitor s.r.o. – spoľahlivý partner v oblasti logistiky

pripravený pomôcť aj vám

KONTAKT

Head Office

Matúškovská cesta 1551/31
924 01 Galanta, Slovakia

INFOLINKA

+421 /31 780 76 80
PO-PIA  7:00 – 16:00

EMAIL